Comments

Leila L - Metropolis, Illinois

"NA"

Roy C - Cahokia, Illinois

"Dr C"

Petrina J - Carol Stream, Illinois

"none"

Gail M - Belleville, Illinois

"no"

Thomas K - Bourbonnais, Illinois

"none"

Ryan G - Chicago, Illinois

"Very informative!"

Ronald K - Glen Ellyn, Illinois

"Great presentation especially with a dry subject"